Архив за смърт

Лавина

Posted in Блага Димитрова with tags , , , , , , , on 25.08.2012 by NaD

Изобщо въпросите дават повече простор. Отговорите ограничават.

Силен е не онзи, който може да се изкатери до голяма височина, а онзи, който не допуща да се смъкне по-ниско от веднъж постигнатото.

Забравят те. Могат без тебе.
А ти не можеш без тях.
Излишен си. Не съществуваш.

Има още

Реклами

Щастливият принц

Posted in Оскар Уайлд with tags , , on 25.08.2012 by NaD

Няма по-неразгадаема тайна от страданието.

Смъртта е сестра на съня, нали?