Archive for the Оскар Уайлд Category

Звездното дете

Posted in Оскар Уайлд with tags on 25.08.2012 by NaD

Несправедливостта е разпокъсала света и нищо не е разделено по равно освен скръбта.

Реклами

Щастливият принц

Posted in Оскар Уайлд with tags , , on 25.08.2012 by NaD

Няма по-неразгадаема тайна от страданието.

Смъртта е сестра на съня, нали?

Рибарят и неговата душа

Posted in Оскар Уайлд with tags , , on 25.08.2012 by NaD

Разбра ли, че твоята любов ти носи малко радост. Ти приличаш на тия, които по време на суша наливат вода в счупен съд. Ти даваш всичко, каквото имаш, а на теб в замяна не ти дават нищо.

Защото истината е, че мъката е господар на тоя свят и няма човек, който да се избави от мрежите й.

И какво е любовта, та да държиш толкова много на нея?

Разни – Оскар Уайлд

Posted in Оскар Уайлд with tags , , on 25.08.2012 by NaD

Съгрешавайки, човек се избавя от влечението към греха.

Цялата прелест на миналото е, че е минало.

Образованите противоречат на другите, мъдрите – на себе си.

Обществото често прощава на престъпниците. Но не и на мечтателите.

Има още

Портретът на Дориан Грей

Posted in Оскар Уайлд with tags , , , on 25.08.2012 by NaD

И най-обикновеното нещо придобива очаровние, щом започнеш да го криеш.

Има още