Разни – Оскар Уайлд

Съгрешавайки, човек се избавя от влечението към греха.

Цялата прелест на миналото е, че е минало.

Образованите противоречат на другите, мъдрите – на себе си.

Обществото често прощава на престъпниците. Но не и на мечтателите.

Никоя цена не е достатъчно висока за едно ново усещане.

Никога не отлагам за утре онова, което мога да свърша вдругиден.

Не е страшно, че грешим. Страшното е, че повтаряме грешките си.

Мечтател е онзи, който намира пътя си само на лунна светлина. А наказанието му е, че съзира зората преди останалите хора.

Кой е беден, ако е обичан??

Има само едно нещо на света по-лошо от това да говорят за теб и то е да не говорят за теб.

Опит е името, с което много хора наричат грешките си.
Experience is the name so many people give to their mistakes.

Единственият начин да се отървеш от изкушението е да му се отдадеш.
The only way to get rid of a temptation is to yield to it.

Всички ние сме в калта, но някои от нас гледат към звездите.
We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.

В днешно време хората знаят цената на всичко, но не знаят стойността на нищо.
Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.

A true friend stabs you in the front.

Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.

I am not young enough to know everything.

The mystery of love is greater than the mystery of death.

It is through art, and through art only, that we can realize our perfection; through art and art only that we can shield ourselves from the sordid perils of actual existence.

Genius lasts longer than beauty.

I can resist everything except temptation.

Whenever people agree with me I always feel I must be wrong.

Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time that nothing that is worth knowing can be taught.

An idea that is not dangerous is unworthy of being called an idea at all.

I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying.

This suspense is terrible. I hope it will last.

Nothing that is worth knowing can be taught.

No object is so beautiful that, under certain conditions, it will not look ugly.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: